Zpracování osobních údajů

GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Klientka Kosmetického salonu Hotelu Prachárna

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

*) jméno, příjmení, telefonní číslo, email, data a druhy kosmetických ošetření, údaje v Kartě klienta Kosmetiky a Kartě klienta Permanentní make-up monitorují základní zdravotní stav (stav pleti, alergie, nemoci, používání léků, operace,)

 

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • zajištění komunikace s vámi, domluva na termínu objednání služby
  • zajištění vysokého standardu služeb a péče o vaši pokožku (údaje v Kartě klienta Kosmetiky a Kartě Věrnostní program)

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na našem emailu ilonabyopi@seznam.cz. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).

 

Platnost nařízení od 25. 5. 2018

Watch Dragon ball super